Betaling

• Månedspris per barn er fra 1. januar 2017: 2 730 kroner,- per måned, i tråd med kommunens makspris.
I tillegg kommer matpenger på kr. 300,- pr. måned