Opptak og søknad

For å søke plass i en av våre barnehager må man sende inn søknad via Drammen kommune sine nettsider.

Søknadsskjema til Drammen kommune finner du her

Betaling

  • Månedspris per barn er fra 1. januar 2017: 2 730 kroner,- per måned, i tråd med kommunens makspris.
    I tillegg kommer matpenger på kr. 300,- pr. måned.
    Dette er likt på alle avdelinger. Foreldrebetaling skjer forskuddsvis med forfall den 1. hver måned.
  • Julimåned er betalingsfri.
  • Søskenmoderasjon og redusert betaling følger kommunens bestemmelser.