Avdeling Alvene

På Alvene har vi 18 barn i alderen 2-6 år.
De som jobber her er avdelingsleder Anne, Sigrun og Florence.

Mandag er utedag med niste til frokost og lunsj.
Tirsdag baker vi.
Onsdag er den store matlagingsdagen.
Torsdag er maledag.
Fredag er rengjøringsdag.

Dagsrytmen på Alvene

07:00 Barnehagen åpner
08:30 Vi spiser frokost
Frilek og kunstneriske aktiviteter
10:30 Ring/samlingsstund
12:00 Vi spiser lunsj
12:45 Eventyrstund/hvilestund
13:15 Utelek
15:00 Fruktstund
16:30 Barnehagen stenger og alle må være hentet