Avdeling Alvene

Alvene er en av de to store avdelingene i Solstreif, På Alvene har vi plass til 18 barn.

Mandag er utedag/ turdag med niste til frokost og lunsj.
Tirsdag baker vi.
Onsdag er den store matlagingsdagen.
Torsdag er maledag.
Fredag er rengjøringsdag.

Dagsrytmen på Alvene

07:00 Barnehagen åpner
08:30 Vi spiser frokost
Frilek og kunstneriske aktiviteter
10:30 Ring/samlingsstund
12:00 Vi spiser lunsj
12:45 Eventyrstund/hvilestund
13:15 Utelek
15:00 Fruktstund
16:30 Barnehagen stenger og alle må være hentet