Barnehagenes eier og driver er Stiftelsen Mallinggt.1 3044 Drammen.

Barnehagen drives i tråd med Rudolf Steiners pedagogiske impuls og i samsvar med Lov om barnehager. Styret i stiftelsen skal ha fem faste medlemmer og to varamedlemmer.

Styrets medlemmer :

  • Raphael Parcival William Caist Kjæret, styreleder
  • Tone E. Bjerkely
  • Trine Aas
  • Jaran Thaulow Øijord
  • Rannei Romtveit
  • Vibeke Moe