Barnehagenes eier og driver er Stiftelsen Mallinggt.1 3044 Drammen.

Barnehagen drives i tråd med Rudolf Steiners pedagogiske impuls og i samsvar med Lov om barnehager. Styret i stiftelsen skal ha fem faste medlemmer og to varamedlemmer.

Styrets medlemmer for 2016-2017 er:

  • Geir Stave, styreleder
  • Tone E. Bjerkely
  • Trine Aas
  • Therese Tybring Høiås
  • Rannei Romtveit
  • Vibeke Moe