Foreldrerådet og Samarbeidsutvalget (SU)

Alle foreldre i Solhagen representerer foreldrerådet i Solhagen Rudolf Steiner barnehage.

Solstreif og Solhagen har hver sin dugnad/julemarkedskomite og består av tre foreldre fra hver avdeling.
Komiteens oppgave er å arrangere barnehagens årlige julemarked og organisering av vårdugnad.

Samarbeidsutvalget består av barnehagens styrer, tre representanter fra de ansatte og tre representanter fra foreldrerådet. En foreldrerepresentant er SU-leder. Samarbeidsutvalget skal ivareta et godt samarbeid mellom foreldrene og barnehagen.

SU – Solstreif 2016/17

Fra kollegiet: Anne Iversen, Ania Bilska, Stig K. Johansen
Fra foreldrene: Line P. Kristiansen (SU-leder), Katrine Strøm, Julie Lehar
Barnehagens styrer: Gro Løkken

SU – Solhagen 2016/17

Fra kollegiet:

Fra foreldre:

  • Jaran Stryken(2016), tlf. 905 16 432, mail: snowboysupernova@hotmail.com                                                              
  • Mette V Eriksen(2015), tlf. 47 88 94 70, mail: metteiasia@hotmail.com                                                  
  • Vibeke Kvam (2015), tlf. 957 28 730, mail: vibeke.kvam@drmk.no           
  • Kristian Kjærstad(2015), tlf. 464 69 942, mail: christiankjaerstad79@yahoo.no

Eier/Stiftelsen:                                                                                                                         

Stiftelsen:

Geir Stave, Tone Bjerkely, Therese Tybring Høiås, Rannej Romtvedt, Trine Aas, Vibeke Moe