Avdeling Bjørnungene

På Bjørnungene finner du dette året de mellomste barne. Dette er en avdeling med 14 barn.
De som jobber på Bjørnungene er Tove, Elin og Trine.

Dagsrytmen på Bjørn

07:00 Barnehagen åpner
08:30 Vi spiser frokost
Kunstneriske aktiviteter, frilek inne/ute, kos og stell
Sangstund
11:30 Vi spiser lunsj
Sovetid – Barna sover i vogn ute
Frilek inne/ute, kos og stell
14:30 Fruktstund
Frilek inne/ute, kos og stell
16:30 Barnehagen stenger og alle må være hentet