Avdeling Revungene

På Rev finner du de minste barna. Her har vi i dag 10 barn.
De som jobber på Revungene er Inger Elisabeth, Hannaw og Mudasir.

Dagsrytmen på Revungene

07:00 Barnehagen åpner
08:30 Vi spiser frokost
Kunstneriske aktiviteter, frilek inne/ute kos og stell
Sangstund
11:30 Vi spiser lunsj
Sovetid – Barna sover i vogn ute
Frilek inne/ute. Kos og stell
14:00 Fruktstund
Frilek inne/ute. Kos og stell
16:30 Barnehagen stenger og alle må være hentet