• Avdeling Revungene

    Rev er en av de to store avdelingene i Solhagen. Dette er en avdeling med plass til 18 barn.

  • Avdeling Bjørnungene

    Bjørn er en av de to store avdelingene i Solhagen. Dette er en avdeling med plass til 18 barn.

  • Avdeling Ulvehiet

    På Ulv finner du de minste barna. Dette er en avdeling med plass til 10 barn.