Avdeling Dvergene

Dvergene er en av de to store avdelingene i Solstreif.

  • Mandag er utedag/ turdag med niste til frokost og lunsj.
  • Tirsdag er maledag.
  • Onsdag er den store matlagingsdagen.
  • Torsdag er bakedag.
  • Fredag er rengjøringsdag.

Dagsrytmen på Dvergene

07:00 Barnehagen åpner
08:30 Vi spiser frokost
Frilek og kunstneriske aktiviteter
10:30 Ring/samlingsstund
12:00 Vi spiser lunsj
12:45 Eventyrstund/hvilestund
13:15 Utelek
15:00 Fruktstund
16:30 Barnehagen stenger og alle må være hentet