Foreldreinfo

Vi legger vekt på tett samarbeid mellom foreldrene og barnehagen. Vi forventer oppmøte på foreldremøter, dugnad, julemarked og andre arrangement i regi av barnehagen eller foreldrerådet/su.

Barnehagen er i stor grad bygd opp på dugnad og stor deltakelse fra foreldre og ansatte. Verdien i at alle er med på å ta vare på barnehagen skaper stor tilhørighet og kommer spesielt barna til gode.

Foreldresamtaler

Det er tilbud om en foreldresamtale hvert halvår. Ellers er dere velkomne til foreldresamtale når dere selv måtte ha behov eller ønsker det. Det er avdelingslederne som har ansvar for foreldresamtalene.