Foreldreinfo

Foreldresamarbeid

Barnehagen legger vekt på et godt samarbeid med foreldrene! 

Dette skjer på mange vis: 

  • uformelt gjennom bringe / hente-situasjon 
  • foreldresamtaler, en på høsten og en på våren, og ellers om ønskelig etter avtale 
  • oppslagstavle i garderoben med beskjeder 
  • foreldremøter,  et felles for alle avdelinger ved nytt barnehageår, et avdelingsvis om høsten og et avdelingsvis om våren. 
  • eget informasjonsmøte for nye foreldre om våren 
  • på første fellesmøte velges representanter til Samarbeidsutvalg, Dugnadskomite felles dugnader for foreldre og ansatte: 
  • Dugnad om våren (hovedfokus, hovedrengjøring ) for både foreldre, foresatte og kollegiet – dugnad er særlig felleskapsdannende! 
  • det forventes deltagelse av foreldrene i forberedelser og gjennomføring av vårt årlige Julemarked(Solstreif) og Høstmarked (Solhagen) – arbeidsgrupper etableres om høsten. Viktig ekstra inntektskilde for barnehagen 

 

Informasjon om julemarkedet