Opptak og søknad

Opptak og søknad

For å søke plass i en av våre barnehager må man sende inn søknad via Drammen kommune sine nettsider.

Søknadsskjema til Drammen kommune finner du her

FORELDREBETALING I BARNEHAGE FRA 1. JANUAR 2018

Ved behandling av økonomiplan/budsjett for 2018 i bystyret 12.12.17 ble følgende satser for foreldrebetaling i barnehager fastsatt, satsene er gjeldende fra 1.januar 2018:

  • Familier med inntekt inn til kr. 450.000,-: kr 0,-*
  • Familier med inntekt mellom kr. 450.000,- og 533.499: kr. 2.455**
  • Familier med inntekt over kr. 533.500,-: kr. 2910,- (nasjonal maksimalpris)
  • Søskenmoderasjon for barn nr 2: 30 %
  • Søskenmoderasjon for barn nr 3 og flere: 50 %

*Til gratis barnehageplass er det knyttet aktivitetskrav for foresatte. Kravet til aktivitet gjelder alle foresatte. Aktivitetene skal være tilpasset den enkeltes ressurser og behov. For å bli omfattet av ordningen må det søkes på fastlagt skjema, skjema ligger på kommunens hjemmeside.

**) Ingen skal betale mer enn 6 prosent av inntekten sin til barnehagen. I 2018 gjelder derfor reduserte priser for husholdninger med samlet inntekt som er lavere enn 535 003,-

Plass-
størrelse
533.500
og høyere
450.000
-533.499
350.000
-449.999
250.000
–349.999
150.000
-249.999
Lavere enn
149.999
20 % 582 491 382 273 164 0
40 % 1164 982 764 546 327 0
50 % 1455 1228 955 682 409 0
60 % 1746 1473 1146 818 491 0
80 % 2328 1964 1528 1092 655 0
100 % 2910 2455 1909 1364 818 0