Høstferie

Høstferie


Arrangementdetaljer

Arrangementet varer til 01 oktober 2020


Barnehagen er åpen, men det er ferieavikling blant barn og personal,

Denne uken er det ingen pedagogiske aktiviteter ,men dagsrytmen med måltider og frilek følges.

pga ferieavikling slår avdelingene seg sammen.